Historie - Temné časy Astalonie

Co vás zajímá nejvíce

Historie světa (25) Místopis (29) Povídky (45) Hrdinové (21) Systém VAH (12) Bestiář (35) Nové rasy (29) Náboženství (14) Doplňky (7) Larpy a jiné aktivity (14)

Celkem hlasů: 231

Kniha návštěv

Temné časy AstalonieS nástupem Ilreda, zvaného "Černý," na Astalonský trůn nastaly temné časy. Takto je zaznamenal Astalonský dějepravec Maxvilius Mendiel. Toto pojednání shrnuje zbruba posledních 100 let historie Astalonie.

Temné časy Astalonie

Toho času, kdy přišel Ilred Černý z rodu Mordrediů do Astalonského království, vládl v něm král Alerik již po padesát pět dlouhých let. Ilred byl šlechtic z rodu Mordrediů a dlouho byl na zkušené kdesi na jihu. Nikdo o něm ničehož nic nevěděl, snad jen krom toho, že jeho srdce plane jen pro krásnou tvář princezny Ingy, dcery krále Alerika. Stejně tak ona zaplála vášnivými city k mladému Ilredovi a k nikomu jinému. Ač se to králi nelíbilo, nakonec svolil a dal jim své požehnání. Nedlouho na to zemřel v bohy požehnaném věku sedmdesáti dvou let. Zapsán budiž do historie, jako jeden z nejmocnějších a nejdéle panujících králů Astalonských. Za jeho vlády království jen vzkvétalo, lid ho miloval a bozi jsou mi svědky, že učinil mnoho moudrých věcí, ovšem jednu nemoudrou věc taktéž učinil. Tou věcí nebylo nic menšího, než to, že nechal mladého Ilreda dosednout na trůn královský.
Po Alerikově smrti si začal mladý král počínat velice svévolně. Podezřelé události začaly další smrtí v královské rodině. Dva roky po svém otci zemřela záhadně i mladá královna Inga. Mezi lidmi se říká, že to byla vražda, ale nikdo nebyl obviněn. Zkrátka mladá královna byla jednoho dne nalezena mrtvá ve svých komnatách s výrazem děsu ve tváři a drobnými jizvami na spánku.
Ildred však příliš netruchlil pro svou choť a místo toho se věnoval svému vladaření. A vládl vskutku železnou rukou. Toho roku bylo zavražděno na dvacet šlechticů, kteří údajně chystali spiknutí. Dále Ilred nechal zřídit speciální výzvědnou síť, podřízenou pouze jemu. Také z nejlepších bojovníků v království vytvořil Mordrediánskou "Černou" gardu. Ta taktéž byla podřízena pouze jemu a bojovníci v černých zbrojích se stali jeho nejbližšími ochránci, kteří ho doprovázeli na každém kroku. Právě jeho garda také vtrhla jednoho dne do komnat rodu Alebiů, který nechal Ilred vyhladit do poslední kapky modré krve, aby se vlády nad celým královstvím mohl zmocnit jeho rod a v první řadě on sám.
Království začalo rychle růst a Ilred během několika málo let vybudoval mocnou armádu, v jejímž čele stál on a jeho generálové z Mordrediánské gardy. Nikdo se mu již v té době neopovážil vstoupit do cesty, nebo do jeho plánů. Jediný kdo se opovážil říci slovo proti jeho krutovládě nad Astalonií byl král Keldarijský. K němu prchli někteří Astalonští šlechtici a snažně volali o pomoc proti Ilredovi. Jelikož mu šlechtici přislíbili i velké bohatství, pokud se mu podaří vrátit jim vliv a vládu nad Astalonií, rozhodl se král Helgrim II. jednat. Ovšem ani Ilred nelenil a vyhlásil ultimátum na vydání oněch "zrádných" šlechticů. Ti se ale ochrany Keldarie nezřekli a tak započala krvavá válka mezi lidmi.
Ilred si byl velmi jistý svou vojenskou silou a nikam nespěchal. Zatímco v pohraničí probíhaly krvavé střety vedené z obou stran, on sám směřoval svou pozornost ještě jinam. Jednalo se o pohoří Strže nyní již obývané orky. Právě tam začal mocichtivý Ilred pátrat po mocných dílech trpasličích rukou a artefaktech. Jeho výpravy se ale neobešly bez důsledků a brzy Ilred zjistil, že válčí na dvou frontách. Navíc Ilred orky velmi podcenil a ti mu začali dělat více problému než Keldarie, kde vypukla občanská válka mezi horaly a lidmi. Díky tomu byla moc Keldarie oslabena a snad je to jedna z příčin, proč Astalonie nepadla.
Ilred měl navíc další starost a tou bylo to, že se mu nepodařilo zplodit žádného zdravého potomka, který by mohl být jeho dědicem. Tak téměř na bitevním poli pojal za manželku mladou šlechtickou dcerku z rodu Nacarat a s ní zplodil dceru. Okamžitě upravil zákony tak, aby mohla případně vládnout sama bez chotě. Pak o měsíc později odtáhl ke Stržím zničit orkský odpor.
Ovšem orkům se podařilo sjednotit několik kmenů pod vedením mocného šamana Kro-ala "Běsnícího." Nastala velká bitva mezi orky a lidmi poblíž místa zvaného Černé jámy. Ilredova armáda utrpěla velkou porážku. Když se blížila prohra tak se Ilredovy oddíly začaly stahovat zpět, ovšem lstiví orci nenechali nic náhodě. Podzemními tunely obešli Ilredovo vojsko a obsadili Divoká skaliska v týlu nepřítele. Ten den Ilred "Černý" zemřel na jednom z pahorků Divokých skalisek, kde nakonec jako poslední ze svých mužů bojoval o život. Legendy praví, že mnoho orků zahynulu, než se jejich zbraně zabarvili krví krále. Orci poté chtěli zahájit invazi do Astalonie, ale šaman Kro-al jim odmítl pomoci a tak se opět rozpadli. Nicméně mnoho tlup orků začalo řádit v pohraničí a padlo mnoho nevinných lidí, které neměl kdo chránit.
Zdálo se, že království spěje do záhuby. Že království nepadlo byla zásluha především Zareka, zvaného "Udatný," který se jako generál a zároveň velitel Morderdiánské gardy ujal velení a také vzal pod ochranu mladou Ilredovu dcerku, kterou pojmenovali Gerziel. Tu pak vychovávali společně s královým rádcem Chišajem. Ilreda mezitím pohřbili kdesi hluboko ve sklepeních Ultarské katedrály. Králův pohřeb byl z neznámých důvodů velmi utajován. Říkalo se, že po smrti na sebe vzalo Ilredovo tělo jakousi jinou strašlivou podobu, ale pravdu ví jen Zarek, Chišaj a možná několik Mordrediánů.
Mezitím stále zuřila válka s Keldarií, ve které žádná strana nebyla schopná získat převahu. Boje vedl Zarek, jako osoba pověřená samotnou mladou královničkou Gerziel. Všechna rozhodnutí však za ní činili Zarek a Chišaj. Její matka, ona neznámá mladá šlechtična, údajně z rodu Nacarat brzy po porodu zmizela. Co se jí stalo nikdo neví a v té době po tom nikdo raději ani nepátral. Všechna moc oficálně přešla do rukou malé holčičky Gerziel.
A tak válka zuřila dál a Gerziel dospívala v hrdou a krutou královnu. Již v šestnácti letech byla osobně přítomná v další bitvě s Keldarií. Válečný žár z ní zdá se vykoval silnou, zlou a mocnou královnu. Její přízviskem se brzy stalo přízvisko "Ukrutná." Válka trvala ještě dlouhé tři roky, než se Gerziel rozhodla uzavřít příměří. Jak dlouho bude trvat toť otázkou, ale zatím se žádná strana nepokusila opět vstoupit do konfliktu, ačkoli nebyl oficiálně ukončen.
Čas plynul dál a Gerziel se vdala za mladého krásného šlechtice, zplodila s ním dítko, ale šlechtic je brzy obě opustil. Gerziel se poté stala ještě krutější než dříve. O jedenáct měsíců později se jí narodila dcera. Jaký vztah k dceři pojala Gerziel to se neví, ale dcerce ještě nebyl ani rok a záhadně se ztratila. Gerziel po ní hodně pátrala, ale dceru nikdy nenalezla a ta je nyní považována za mrtvou. Ve svém žalu ulehla Gerziel s neznámým mužem, snad Mordrediánem a zplodila s ním dítě. Muže nechala brzy popravit, ale dítě si nechala. I přes hrůzu, kterou učinila se Gerziel narodil zdravý synek. Pojmenován byl Erbek. S ním po boku vládnou již osmnáctým rokem v Astalonii.

Diskuse pro článek Temné časy Astalonie:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile10.gif./] [.smile04.gif./] [.smile01.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile07.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

Kion velká mapa-ochutnávka


TOPlist

Add to Google
Taria
Dračí Doupě 2